Advies bij opstellen testament

Als iemand overlijdt en er is geen testament dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De wet bepaalt wie recht heeft op welk deel van de erfenis. Na de uitvaart moet ook de erfenis afgewikkeld worden. Indien er geen testament is dan ligt de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling bij de wettelijk erfgenaam. Met een overlijden van een dierbare breekt er een moeilijk en verdrietige tijd en vaak wil de erfgenaam dan niet meer geconfronteerd worden met de afwikkeling van alle administratieve zaken.

In het testament kunt u de nalatenschap exact regelen zoals u zelf wilt. Met een testament bepaalt u wie u wat nalaat en wie de erfenis afwikkelt en niet de wet. Ook fiscaal kan een het laten opmaken van een testament een voordeel opleveren. Bij een overlijden zonder testament verdwijnt er een groot deel van uw vermogen naar de belastingdienst. En dat is jammer. Het is uiteindelijk voor iedereen belangrijk dat het vermogen veilig wordt gesteld.

Een testament wordt altijd notarieel opgemaakt en vastgelegd. Door met ons in gesprek te gaan en u door ons te laten adviseren zorgen wij ervoor dat de drempel om naar de Notaris te gaan een stuk lager is en uiteindelijk uw erfgenamen goed en zonder zorgen achterlaat.

VT Advies helpt u graag

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op →
© 2024 VT Advies. Alle rechten voorbehouden.