Erfbelasting

De erfbelasting is de belasting die de erfgenaam betaalt over hetgeen hij verkrijgt uit een nalatenschap. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de relatie van de erfgenaam met de overledene. Ook als iemand een legaat of een uitkering uit een levensverzekering krijgt, moet soms erfbelasting worden betaald.

Besparing erfbelasting

Het is mogelijk om erfbelasting te besparen:

  • door het juiste testament te maken
  • door tijdens leven slim te schenken
  • door uw huwelijksvoorwaarden te laten controleren op de fiscale consequenties
  • door het verlagen van de WOZ-waarde van uw woning.

VT Advies helpt u graag

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op →
© 2024 VT Advies. Alle rechten voorbehouden.