Erfgenamen

Na uw overlijden worden uw bezittingen en schulden verdeeld onder uw erfgenamen.

Heeft u een testament gemaakt dan heeft u zelf uw erfgenamen gekozen.
Indien u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenaam is.

Erfgenamen volgens de wet

Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:

  1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
  2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
  3. Grootouders met hun afstammelingen
  4. Overgrootouders met hun afstammelingen

Deze groepen volgen elkaar op.

Let op: Onder partner wordt hier verstaan de partner waarmee u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet uw samenwonende partner.

VT Advies helpt u graag

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op →
© 2024 VT Advies. Alle rechten voorbehouden.