Registerexecuteur

Een RegisterExecuteur is ingeschreven in het Register RegisterExecuteurs en heeft zich daarmee verbonden aan de Gedragscode RegisterExecuteur en de voorgeschreven werkwijze bij het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen. Zo bent u verzekerd van een onafhankelijke en betrouwbare voorbereiding en afwikkeling van de erfenis.

Het DigitaalNalatenschapsdossier

Een RegisterExecuteur maakt gebruik van het DigitaalNalatenschapsdossier, zodat u online op een veilige manier de voorbereiding en afwikkeling kunt volgen.

De NalatenMap

Een RegisterExecuteur ontzorgt uw nabestaanden door gebruik te maken van De NalatenMap, waarin alle documenten met betrekking tot uw overlijden overzichtelijk zijn gerangschikt. De NalatenMap is zowel op papier als online veilig beschikbaar.

De Stichting RegisterExecuteur

Als u een RegisterExecuteur een opdracht verleent of in uw testament benoemt, verleent u tegelijkertijd ook opdracht aan de Stichting RegisterExecuteur, zodat u altijd verzekerd bent van een passende voorbereiding en afwikkeling door een gecertificeerd professional die deskundig, betrouwbaar en transparant met uw belangen omgaat.

Begeleiding

U kunt een RegisterExecuteur ook inschakelen om u te begeleiden bij de voorbereiding of afwikkeling als u betrokken bent bij een nalatenschap, bijvoorbeeld als erfgenaam, executeur, maar ook als betrokkene zoals bijvoorbeeld schuldeiser of legitimaris. Van dit laatste is sprake wanneer u als kind van de overledene minder erft dan uw wettelijk minimum en dat u het daar niet mee eens bent.

Erf- en schenkbelasting

Uiteraard kunt u ook met al uw vragen over de erf- en schenkbelasting terecht bij een RegisterExecuteur.

Levensverzekeringen

Naast verkrijgingen krachtens het erfrecht, spelen uitkeringen uit levensverzekeringen een belangrijke rol na overlijden. Hoewel dit geen onderdeel vormt van de nalatenschap, laat u dit wel na. Ook op dit gebied kunt u met uw vragen terecht bij een RegisterExecuteur.

Zowel ondernemers als particulieren

Een RegisterExecuteur is een professioneel dienstverlener die u bijstaat om een nalatenschap vlot, zorgvuldig en overzichtelijk voor te bereiden en af te wikkelen. Een RegisterExecuteur is er voor zowel ondernemers als particulieren.

VT Advies helpt u graag

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op →
© 2024 VT Advies. Alle rechten voorbehouden.